Dotacje dla Innowacji Społecznych


DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z dnia 22.06.2016 r. zawartej z Ministerstwem Rozwoju z siedzibą w Warszawie ZAPRASZA DO ZGŁASZANIA INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W TEMACIE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH.

Termin naboru: od 26.07.2016 r. do 30.09.2016 r.

Nabór prowadzony jest w oparciu o Procedury realizacji Projektu grantowego (tzw. Regulamin udziału w Projekcie wraz z załącznikami) dostępne w Zakładce Aplikuj – Zasady naboru.

Odpowiedzi na pytania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 16.00 w Biurze Projektu przy ul. Towarowej 35  w Poznaniu, pod nr tel.: 505 820 079 lub adresem e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl.

ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA POMYSŁÓW!!!

OGŁOSZENIE O NABORZE_20160726

Partnerzy
Organizator
Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra