Formularz zgłoszeniowy "Mam POMYSŁ na BIZNES"

1. Dane Uczestnika

Imię:
Nazwisko:
Adres do korespondencji:
Ulica nr lokalu:
Miasto:
Kod pocztowy:
E-mail:
Telefon:
Wiek:
Wykształcenie:
Tytuł Naukowy:
Ostatnia ukończona / aktualna uczelnia:

2. POMYSŁ na BIZNES

Tytuł Pomysłu:
Branża:
Opis Pomysłu na biznes:
Obecny stan zaawansowania prac nad Pomysłem:
Liczba osób zaangażowanych w prace nad Pomysłem:
Konkurencja*:
Przewaga na rynku* (co nowego, interesującego na rynek wprowadza produkt/usługa):
Koszt inwestycji* (całkowity planowany koszt inwestycji, zapotrzebowanie na kapitał od inwestora):
Dotychczas poniesione nakłady*:
Doświadczenie pomysłodawcy:
Uwagi dodatkowe:
Zapoznałem się i akceptuję regulamin
Zapoznałem się i akceptuję Umowę o Zachowaniu Poufności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację "Wspieramy Wielkich Jutra" z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35 dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia
Oświadczam, że jestem autorem zgłaszanego Pomysłu
Oświadczam, że jestem współautorem zgłaszanego Pomysłu
Partnerzy
Organizator
Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra