Formularz zgłoszeniowy "Inwestor prywatny"

Imię:
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
miasto:
kod pocztowy:
ulica:
nr lokalu:
E-mail:
Telefon kontaktowy:
Kapitał do zainwestowania::
Preferowane branże / dziedziny:
IT
Biotechnologia
Handel
Medycyna
Ochrona środowiska
Usługi finansowe
Telekomunikacja
Budownictwo
Energetyka
Kultura i sztuka
Nowoczesne technologie
Inne:
Warunki Uczestnictwa do pobrania ...
Zapoznałem się i akceptuję Warunki Uczestnictwa Inwestora w Portalu Pomysłów Wielkich Jutra.
Możliwość wprowadzania w wersji *.pdf, *.doc, *.pps, *.jpg
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Wspieramy Wielkich Jutra” z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35 dla potrzeb niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.


* Inwestor akceptując warunki uczestnictwa w Portalu Pomysłów Wielkich Jutra zobowiązany jest do uzupełnienia w/w dokumentu oraz dołączenie jego skanu w oznaczonym miejscu do formularza zgłoszeniowego.
** Wszystkie pola są wymagane.

Partnerzy
Organizator
Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra