@menu@

 

   Dołącz do nas jako Inwestor. Portal Pomysłów Wielkich Jutra.

 Inwestor PRYWATNY
 Inwestor INSTYTUCJONALNY

      

==START ZASADY UDZIAŁU==

INWESTOREM w Portalu Pomysłów może zostać każda osoba prywatna, bądź firma , która zamierza zainwestować środki finansowe i własną wiedzę w:

zupełnie nowe przedsięwzięcie, będące na etapie zgłoszonego do Portalu Pomysłów Wielkich Jutra - Pomysłu na Biznes,
 
młodą, działającą nie dłużej niż rok innowacyjną Firmę, z perspektywą rozwoju, jednak bez wystarczających środków, aby rozwinąć drzemiący potencjał.


WARUNKI

Szukamy godnych zaufania Inwestorów z bogatym doświadczeniem, wiedzą oraz solidnym kapitałem intelektualnym, czerpiących satysfakcję i przyjemność z procesu kreowania i rozwoju nowych perspektywicznych przedsięwzięć.
 
END==
==START ŚCIEŻKA UCZESTNIKA==

ETAP 1
Zgłoszenie przez Inwestora zainteresowania inwestycją w POMYSŁ na BIZNES lub innowacyjną FIRMĄ, znajdującą się w bazie Portalu Pomysłów Wielkich Jutra - poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz akceptację Warunków Uczestnictwa Inwestora w Portalu Pomysłów Wielkich Jutra ( Inwestor akceptując warunki w portalu, zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentu: Warunki Uczestnictwa Inwestora w Portalu Pomysłów Wielkicj Jutra oraz dołączenie jego skanu w miejscu oznaczonym w formularzu zgłoszeniowym.) 

ETAP 2
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz przekazaniu dołączonego skanu dokumentu: Warunki Uczestnictwa Inwestora w Portalu Pomysłów Wielkich Jutra, Inwestor otrzyma na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail kod aktywacyjny, pozwalający na zalogowanie się w systemie oraz dostęp do bazy zgłoszonych w portalu POMYSŁÓW NA BIZNES oraz FIRM

ETAP 3
Inwestor w każdej chwili może zgłosić swoje zainteresowanie dostępnym w bazie portalu Pomysłem na Biznes bądź Firmą. Po otrzymaniu przez portal zgłoszenia - dalsze etapy uzgadniane będą indywidualnie na drodze Fundacja "Wspieramy Wielkich Jutra" - Inwestor - Uczestnik, zgodnie z przebiegiem ścieżki dla Uczestnika.
END==

Partnerzy
Organizator
Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra