@menu@

 

  
Zgłoś Firmę. Mam firmę. Portal Pomysłów Wielkich Jutra.

 

              Dokumenty do pobrania. Mam firmę. Portal Pomysłów Wielkich Jutra.

==START ZASADY UDZIAŁU==

FIRMĘ może zgłosić osoba mająca uprawnienia do jej reprezentowania. Pamiętaj jednak, że w dniu zgłoszenia Firmy do Portalu Pomysłów nie może minąć więcej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia jej działalności.

SZUKAMY

innowacyjnych firm we wczesnej fazie rozwoju
potrzebujących kapitału na rozwój
inwestycji z potencjałem

CO MOŻESZ ZYSKAĆ :?

Wsparcie finansowe, niezbędne do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa lub zmiany jego kierunku działania - w zamian za % udział Inwestora w przedsięwzięciu. Wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju jego zasobów niematerialnych. Wsparcie merytoryczne.

END==

==START Ścieżka Uczestnika==

ETAP I. Zgłoszenie FIRMY

Zgłoszenie przez Uczestnika FIRMY poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Mam Firmę" (akceptację regulaminu oraz Umowy o Zachowaniu Poufności). Zgłoszenie przygotowane przy użyciu innego niż na stronie Portalu Pomysłów formularza nie będzie rozpatrywane.

                                                                                             

ETAP II. Ocena potencjału FIRMY

W ciągu miesiąca od zgłoszenia przez Uczestnika Firmy we wczesnej fazie rozwoju, na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym "Mam Firmę" Zespół Oceniający dokona analizy potencjału Firmy w oparciu o  własną wiedzę, doświadczenie oraz obowiązujące procedury wewnętrzne.

                                                                                             

ETAP III. Spotkanie z potencjalnym Inwestorem (część I)

Uczestnik zakwalifikowany do tego etapu otrzyma zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się w ciągu 21 dni od pozytywnej oceny dokonanej w ramach etapu II. Podczas spotkania omówiony zostanie potencjalny zakres wspólnego przedsięwzięcia oraz dalsze plany rozwojowe .W ciągu 14 dni od odbycia spotkania Uczestnik otrzyma informację potwierdzającą dalsze zainteresowanie lub rezygnację z inwestycji. Przed podjęciem rozmów- przedstawiciele Inwestora podpiszą dokument o Zachowaniu poufności, który dotyczyć będzie Informacji Poufnych.   

                                                                                             

ETAP IV. Plan Rozwoju FIRMY

Zadaniem Uczestnika w ramach tego etapu będzie przedstawienie w ciągu 21 dni od dnia uzyskania zaproszenia do uczestnictwa w IV Etapie Planu Rozwoju Firmy, wg Formularza "Plan Rozwoju Firmy".


                                                                                             

ETAP V. Ocena Planu Rozwoju FIRMY

W ciągu miesiąca od złożenia Planu Rozwoju Firmy - Uczestnik zostanie poinformowany o jego ocenie przez Zespół Oceniający.

                                                                                             

ETAP VI. Spotkanie z potencjalnym Inwestorem (część II)

W ramach ostatniego, VI Etapu Uczestnik zostanie zaproszony na rozmowę z potencjalnym Inwestorem / Inwestorami oraz Zespołem Oceniającym. Podczas spotkania Uczestnik dokona prezentacji Firmy oraz jej dalszego rozwoju. W przypadku ostatecznego potwierdzenia zainteresowania Uczestnika przez Inwestora - dalsze etapy współpracy uzgadniane są indywidualnie na drodze Inwestor - Uczestnik.

                                                                                           

END==

 

==START Zespół Oceniający==

Eksperci Branżowi: zewnętrzni, dobierani indywidualnie w zależności od tematyki zgłaszanego Pomysłu na Biznes, specjaliści w swojej dziedzinie.

Eksperci Kluczowi:

Przedstawiciele Fundacji "Wspieramy Wielkich Jutra":

Anna Szymańska. Prezes Fundacji Wspieramy Wielkich Jutra. Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Członek Zespołu oceniającego Portalu Pomysłów Wielkich Jutra.
Anna Szymańska - Prezes Fundacji "Wspieramy Wielkich Jutra", Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Wykształcenie wyższe - absolwentka Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Spółce Usług Finansowo - Prawnych Bonus, od 1995 roku związana z DGA S.A., współtworząc jej sukces na rynku konsultingowym. Ekspert w dziedzinie zarządzania dużymi projektami doradczymi i szkoleniowymi, projektami prywatyzacyjnymi spółek Skarbu Państwa, jest również specjalistą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Inicjatorka powołania Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Właścicielek Firm. Od 2008 roku Prezes Fundacji "Wspieramy Wielkich Jutra" z siedzibą w Poznaniu, wspierającej przedsiębiorczość wśród młodzieży i osób początkujących w biznesie.
Anna Żubka. Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami DGA S.A. Członek zespołu oceniającego Portalu Pomysłów Wielkich Jutra
Anna Żubka - Wiceprezes Fundacji "Wspieramy Wielkich Jutra".  Wykształcenie wyższe - absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1998 roku związana z konsultingiem i doradztwem gospodarczym. Od 2003 r. specjalizuje się w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych z zagranicznych środków pomocowych oraz  z Unii Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołami , realizacji dużych przedsięwzięć, również międzynarodowych o charakterze doradczo -szkoleniowym. Ekspert w wielu projektach w zakresie analiz, ekspertyz w tematyce rozwoju społeczno - gospodarczego.
 
Przedstawiciele Partnera Merytorycznego DGA S.A.:

 Andrzej Głowaki, Prezes Zarządu DGA S.A., członek zespołu Oceniającego Portalu Pomysłów Wielkich Jutra
Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu DGA S.A. Wykształcenie wyższe, absolwent  Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Z konsultingiem związany od 1990r. Ekspert w zakresie wytyczania strategii podmiotów gospodarczych, programów restrukturyzacyjnych oraz fuzji i przejęć, realizując te działania na co dzień w ramach Grupy Kapitałowej DGA S.A. Laureat wielu nagród. Otrzymał m.in. tytuł EuroManagera 2004r, Nagrodę Gospodarczą Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2004), nagrodę - Wielkopolski Filar Biznesu (2001, 2004) , tytuł Lidera Polskiego Biznesu (2005), Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (2010).
 
Anna Olszowa - Dyrektor Zarządzający oraz Prokurent Spółki DGA S.A. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: rachunkowość i przetwarzanie danych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z finansami, początkowo jako Główny Księgowy w instytucjach finansowych, a następnie jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy w AMS S.A. Pani Anna Olszowa w okresie ostatnich pięciu lat pełniła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej Braster Sp. z o.o. oraz nadal jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki DGA Energia Sp. z o.o.
  END==

Partnerzy
Organizator
Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra