@menu@

 

 

 
Zgłoś Pomysł na Biznes. Mam Pomysł na Biznes.Portal Pomysłów Wielkich Jutra.

 

             Dokumenty do pobrania. Mam pomysł na biznes. Portal Pomysłów Wielkich Jutra.

==START ZASADY UDZIAŁU==

POMYSŁ na BIZNES może zgłosić każdy kto jest studentem bądź absolwentem i nie ukończył 30 roku życia. Pamiętaj jednak, że oprócz samego pomysłu, liczy się także Twoje zaangażowanie oraz determinacja w dążeniu do celu.

SZUKAMY:

nowatorskich, kreatywnych pomysłów poszerzających horyzonty
z dużym potencjałem wzrostu
opierających się na innowacyjnych rozwiązaniach
najlepiej nie funkcjonujących na polskim rynku
jednak możliwie mocno osadzonych w realiach gospodarki

CO MOŻESZ ZYSKAĆ :?
Całkowite lub częściowe finansowanie Twojego autorskiego Pomysłu - w zamian za % udział Inwestora w przedsięwzięciu. Wsparcie
merytoryczne oraz pomoc doświadczonego Inwestora w tworzeniu dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa. 

END==


==START ŚCIEŻKA UCZESTNIKA==

ETAP I. Zgłoszenie POMYSŁU na BIZNES

Zgłoszenie przez Uczestnika POMYSŁU na BIZNES poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Mam Pomysł na Biznes" (akceptację regulaminu oraz Umowy o Zachowaniu Poufności). Zgłoszenie przygotowane przy użyciu innego, niż na stronie Portalu Pomysłów formularza nie będzie rozpatrywane.                                  

                                                                                          

ETAP II. Ocena zgłoszonego POMYSŁU na BIZNES

W ciągu miesiąca od zgłoszenia przez Uczestnika POMYSŁU na BIZNES, na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym "Mam Pomysł na Biznes" Zespół Oceniający dokona analizy zgłoszonego Pomysłu w oparciu o własną wiedzę, doświadczenie i obowiązujące procedury wewnętrzne.

                                                                                          

ETAP III. Spotkanie z Zespołem Oceniającym i/lub potencjalnym Inwestorem.

Uczestnik zakwalifikowany do tego etapu otrzyma zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się w ciągu 21 dni od pozytywnej oceny dokonanej w ramach Etapu II. Podczas spotkania doprecyzowane zostaną oczekiwania potencjalnego Inwestora co do przygotowania Biznes Planu. W ciągu 14 dni od odbycia spotkania Uczestnik otrzyma informację potwierdzającą dalsze zainteresowanie lub rezygnację z inwestycji. Przed podjęciem rozmów przedstawiciele Inwestora podpiszą dokument o zachowaniu poufności, który dotyczyć będzie Informacji Poufnych.

                                                                                          

ETAP IV. Biznes Plan

Zadaniem Uczestnika w ramach tego etapu będzie napisanie w ciągu 21 dni od dnia uzyskania zaproszenia do uczestnictwa w Etapie IV Biznes Planu, wg formularza "Biznes Plan" określonego przez Portal Pomysłów Wielkich Jutra.

                                                                                          

ETAP V. Ocena Biznes Planu

W ciągu miesiąca od zgłoszenia Biznes Planu Uczestnik zostanie poinformowany o jego ocenie przez Zespół Oceniający.

                                                                                          

ETAP VI. Spotkanie z potencjalnym Inwestorem.

W ramach ostatniego etapu - Uczestnik zostanie zaproszony na rozmowę z potencjalnym Inwestorem, podczas której dokona prezentacji Pomysłu na Biznes. W przypadku ostatecznego potwierdzenia zainteresowania Uczestnika przez Inwestora, dalsze etapy uzgadniane są indywidualnie na drodze Uczestnik - Inwestor.

                                                                                
END==                                                                                                                                                                  

==START ZESPÓŁ OCENIAJĄCY==

Eksperci Branżowi: zewnętrzni, dobierani indywidualnie w zależności od tematyki zgłaszanego Pomysłu na Biznes, specjaliści w swojej dziedzinie.

Eksperci Kluczowi:

Przedstawiciele Fundacji "Wspieramy Wielkich Jutra":

Anna Szymańska. Prezes Fundacji Wspieramy Wielkich Jutra. Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Portal Pomysłów Wielkich Jutra. Członek zespołu oceniającego w Portalu Pomysłów Wielkich Jutra.
Anna Szymańska - Prezes Fundacji "Wspieramy Wielkich Jutra", Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Wykształcenie wyższe - absolwentka Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Spółce Usług Finansowo - Prawnych Bonus, od 1995 roku związana z DGA S.A., współtworząc jej sukces na rynku konsultingowym. Ekspert w dziedzinie zarządzania dużymi projektami doradczymi i szkoleniowymi, projektami prywatyzacyjnymi spółek Skarbu Państwa, jest również specjalistą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Inicjatorka powołania Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Właścicielek Firm. Od 2008 roku Prezes Fundacji "Wspieramy Wielkich Jutra" z siedzibą w Poznaniu, wspierającej przedsiębiorczość wśród młodzieży i osób początkujących w biznesie.
Anna Żubka. Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami DGA S.A.. Członek zespołu Oceniającego Portalu Pomysłów Wielkich Jutra.
Anna Żubka - Wiceprezes Fundacji "Wspieramy Wielkich Jutra".  Wykształcenie wyższe - absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1998 roku związana z konsultingiem i doradztwem gospodarczym. Od 2003 r. specjalizuje się w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych z zagranicznych środków pomocowych oraz  z Unii Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołami , realizacji dużych przedsięwzięć, również międzynarodowych o charakterze doradczo -szkoleniowym. Ekspert w wielu projektach w zakresie analiz, ekspertyz w tematyce rozwoju społeczno - gospodarczego.
 
Przedstawiciele Partnera Merytorycznego DGA S.A.:

 Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A., Czlonek zespołu Oceniającego Portalu Pomysłów Wielkich Jutra
Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu DGA S.A. Wykształcenie wyższe, absolwent  Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Z konsultingiem związany od 1990r. Ekspert w zakresie wytyczania strategii podmiotów gospodarczych, programów restrukturyzacyjnych oraz fuzji i przejęć, realizując te działania na co dzień w ramach Grupy Kapitałowej DGA S.A. Laureat wielu nagród. Otrzymał m.in. tytuł EuroManagera 2004r, Nagrodę Gospodarczą Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2004), nagrodę - Wielkopolski Filar Biznesu (2001, 2004) , tytuł Lidera Polskiego Biznesu (2005), Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego (2010).
 
Anna Olszowa - Dyrektor Zarządzający oraz Prokurent Spółki DGA S.A. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: rachunkowość i przetwarzanie danych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z finansami, początkowo jako Główny Księgowy w instytucjach finansowych, a następnie jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy w AMS S.A. Pani Anna Olszowa w okresie ostatnich pięciu lat pełniła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej Braster Sp. z o.o. oraz nadal jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki DGA Energia Sp. z o.o.
  END==

Partnerzy
Organizator
Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra