Aktualności

  1. Inwestujemy - nabór ciągły

    Fundacja "Wspieramy Wielkich Jutra" wraz z nowym partnerem Funduszem Venture Capital  Aligo  szuka nowych pomy...

OBUDŹ UŚPIONY DOTĄD POTENCJAŁ...
Portal Pomysłów Wielkich Jutra

Portal Pomysłów Wielkich Jutra jest przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację „Wspieramy Wielkich Jutra” w partnerstwie z firmą DGA S.A., pełniącą rolę Patrona merytorycznego. Celem priorytetowym Portalu jest aktywne wspieranie młodej przedsiębiorczości.

 

Portal Pomysłów adresowany jest do studentów i absolwentów do 30 roku życia, chcących rozpocząć innowacyjny biznes na bazie własnego pomysłu, jak i do innowacyjnych firm, działających na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy. Czekamy na ludzi, którym nie brakuje silnej motywacji i determinacji w dążeniu do celu, zaangażowanych i ambitnych, potrafiących maksymalnie wykorzystać pojawiające się szanse.

 

Dla nas wsparcie w tworzeniu nowych biznesów jest pasją samą w sobie. Inwestujemy w twórcze pomysły, innowacyjne inicjatywy rynkowe, niekonwencjonalne przedsięwzięcia. Udzielamy również grantów dla młodych Pomysłodawców. Poszukujemy pomysłów  z potencjałem, najlepiej nie funkcjonujących jeszcze na polskim rynku, jednak możliwie mocno osadzonych w realiach gospodarki. Pozyskujemy godnych zaufania Inwestorów i grantodawców, z bogatym doświadczeniem, wiedzą oraz solidnym kapitałem, w pełni świadomych konsekwencji podjęcia ryzyka, czerpiących satysfakcję i przyjemność z procesu kreowania nowych przedsięwzięć. Działamy w oparciu o zasady partnerstwa, z zachowaniem najwyższej poufności i bezpieczeństwa informacji.

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Portalu www.portalpomyslow.pl (przy jednoczesnej akceptacji Regulaminu oraz Umowy o Zachowaniu Poufności) jest szansą na zaprezentowanie siebie i swojego pomysłu oraz rozpoczęcie ścieżki pozyskania wsparcia do dalszego rozwoju. Drogą do sukcesu jest sześcioetapowa ścieżka Uczestnika. Korzyści są ogromne. Portal oferuje nie tylko wsparcie finansowe niezbędne do zrealizowania nowatorskiego Pomysłu na Biznes lub dalszego rozwoju Firmy – często w zamian za % udział Inwestora w przedsięwzięciu, ale także wsparcie merytoryczne i doradcze oraz szybkie „wejście” na rynek. Pomysły na Biznes oraz potencjał rozwoju Firm zgłoszonych do projektu oceniane są zarówno przez zespół ekspertów kluczowych, z bogatym doświadczeniem zawodowym oraz nabytą przez lata wiedzą, jak i przez ekspertów branżowych, dobieranych indywidualnie, w zależności od tematyki zgłaszanego przedsięwzięcia. Należy pamiętać, iż nie każdy pomysł staje się inwestycją ale warto zweryfikować swój pomysł no i wykazać się odpowiedzialnością z realizacji umowy na wsparcie grantowe na etapie przygotowania inwestycji.

 

Portal Pomysłów Wielkich Jutra to projekt, który, mamy nadzieję – będzie dla wielu inspiracją do kreowania twórczych Pomysłów na Biznes oraz obudzi uśpiony dotąd potencjał młodych, innowacyjnych Firm na rynku.

 

 

Pozdrawiam

 

Anna Szymańska

Wiceprezes Zarządu

DGA S.A.


Inwestujemy W niekonwencjonalne przedsięwzięcia
Twórcze POMYSŁY
Innowacyjne FIRMY we wczesnej fazie rozwoju
 
Pozyskujemy Godnych zaufania INWESTORÓW
z bogatym doświadczeniem i solidnym
kapitałem intelektualnym
 
Działamy W oparciu o zasady PARTNERSTWA
z zachowaniem najwyższej poufności
i bezpieczeństwa informacji
 
 

Partnerzy
Organizator
Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra