Aktualności

  1. Inwestujemy - nabór ciągły

    Fundacja "Wspieramy Wielkich Jutra" wraz z nowym partnerem Funduszem Venture Capital  Aligo  szuka nowych pomy...

  2. Wsparcie na starcie

    Wsparcie  w Starcie Program  "Pierwszy biznes wsparcie w starcie" to projekt w ramach  którego młode o...

OBUDŹ UŚPIONY DOTĄD POTENCJAŁ...
Portal Pomysłów Wielkich Jutra

Portal Pomysłów Wielkich Jutra jest projektem realizowanym przez Fundację "Wspieramy Wielkich Jutra". Naszym celem priorytetowym jest aktywne wspieranie przedsiębiorczości. Działamy dwutorowo. Z jednej strony umożliwiamy młodym, kreatywnym osobom z POMYSŁEM na BIZNES pozyskanie kapitału na jego realizację. Z drugiej intensywnie poszukujemy FIRM we wczesnej fazie rozwoju. Ryzykujemy dla Ciebie. Nie tylko poświęcony czas, ale przede wszystkim zainwestowany kapitał. Wierzymy, że potrafisz maksymalnie wykorzystać swoje genialne zdolności. Działaj. Zaprojektuj swój SUKCES:!


Inwestujemy W niekonwencjonalne przedsięwzięcia
Twórcze POMYSŁY
Innowacyjne FIRMY we wczesnej fazie rozwoju
 
Pozyskujemy Godnych zaufania INWESTORÓW
z bogatym doświadczeniem i solidnym
kapitałem intelektualnym
 
Działamy W oparciu o zasady PARTNERSTWA
z zachowaniem najwyższej poufności
i bezpieczeństwa informacji
 

Partnerzy
Organizator
Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra